Kluby a sportovní organizace

Sportovní kluby využívají naše služby v oblastech dotačního poradenství a optimalizací rozpočtu, vytváření prospektů nabídek partnerství, zpracování marketingové strategie klubu a správy sociálních sítí. Také spolupracujeme v oblasti lidských zdrojů, kde formou praxí a stáží pomáháme rozšířit klubový servis v oblastech managementu, marketingu, regenerace a výživy ve sportu, fyzioterapie a trenérství.

Sportovním klubům nabízíme

 • Financování sportovních klubů, organizací a organizací
  • Dotační a daňové poradenství
  • Vytvoření nabídky pro sponzory a partnery
  • Optimalizace rozpočtu
 • Marketingové strategie sportovních organizací a sportovních akcí
  • Příprava komplexní komunikační strategie
  • Sjednocení komunikační i grafické linky
  • Tvorba a správa webových stránek
  • Správa sociální sítí včetně reklamních kampaní
  • Koordinace a personální zabezpečení akcí a zajištění dobrovolníků
 • Personální řízení a pomoc při získání vhodných kandidátů z oblasti
  • Managementu sportu
  • Trenérství
  • Regenerace a výživy ve sportu
  • Fyzioterapie

Cíl

 • Vést kluby k:
  • Zodpovědnosti v oblastech financování
  • Efektivnímu využívání marketingových nástrojů
  • Využívání lidských zdrojů k rozvoji klubu

Pomůžeme i vašemu projektu!