Reference

Výčet referencí a projektů, na kterých jsme se měli možnost podílet, nebo se stále podílíme.

Český biatlon

Spolupráce s Michalem Jilkou z FMP Sports Agency probíhá řadu let především ve formě přípravy komunikační strategie a její implementace během SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě. Rostoucí návštěvnost a popularita jednotlivých kanálů je důkazem bezproblémové spolupráce a dobře odvedené práce.

Hockey Cup

„Díky FMP Sport Agency nemáme problém obsadit turnaje dobrovolníky či naplnit placené pozice zodpovědnými jedinci.“

Štěpánský turnaj Velké Pavlovice

Kluci z FMP Sports Agency 100% naplnili naše očekávání, když nám pomohli především v organizaci turnaje z pohledu vládních opatření a přispěli k hladkému průběhu celého turnaje. A jako bonus nám ještě pomohli získat silného partnera i do dalších let.

BK Žabiny Brno

Spolupráce s Adamem Kyselicou z FMP Sports Agency nám funguje primárně na bázi stážistů. Nabízíme vzájemně prostor talentovaným studentům realizovat se v prostředí extraligového klubu a získat nezbytné zkušenosti.“

Hory Bory

S FMP Sports Agency spolupracujeme od roku 2019 a dokázali naše závody posunout opět o level výš!

AFIT fitness centrum

Definování marketingové i komunikační strategie, správa sociálních sítí, úprava obsahu na webu z pohledu SEO,...

Klobouky u Brna

Vypracování strategického dokumentu Koncepce sportu města a studiíí využitelnosti pro podání dotačních titulů.

Sokol Budkovice

Zpracování žádosti a získání dotace z programu Můj klub z MŠMT.

NTC Kyjov

Zpracování žádosti a získání krajské neinvestiční dotace na provoz klubu v letech 2020 a 2021.