Reference

Výčet referencí a projektů, na kterých jsme se měli možnost podílet, nebo se stále podílíme.

Hockey Cup

„Díky FMP Sport Agency nemáme problém obsadit turnaje dobrovolníky či naplnit placené pozice zodpovědnými jedinci.“

BK Žabiny Brno

Spolupráce s Adamem Kyselicou z FMP Sports Agency nám funguje primárně na bázi stážistů. Nabízíme vzájemně prostor talentovaným studentům realizovat se v prostředí extraligového klubu a získat nezbytné zkušenosti.“

Hory Bory

S FMP Sports Agency spolupracujeme od roku 2019 a dokázali naše závody posunout opět o level výš!

Klobouky u Brna

Vypracování strategického dokumentu Koncepce sportu města a studiíí využitelnosti pro podání dotačních titulů.

Sokol Budkovice

Zpracování žádosti a získání dotace z programu Můj klub z MŠMT.

NTC Kyjov

Zpracování žádosti a získání krajské neinvestiční dotace na provoz klubu v letech 2020 a 2021.