FMP Sports Agency

Jsme sportovní agentura, která se zaměřuje na oblasti dotací, marketingu a personálního zabezpečení

Spolupracujeme s obcemi, kluby a sportovci, kteří se chtějí dále rozvíjet a posouvat své prostředí směrem k dlouhodobé udržitelnosti.

Mezi naše hodnoty patří:

 • Zodpovědnost
 • Profesionalita
 • Lidskost
 • Vstřícnost
 • Otevřená komunikace

Poslání a cíle sportovní agentury

 • Poskytovat odborné poradenství v oblastech sportovního financování, marketingu a práce s lidskými zdroji
 • Zajišťovat podporu pro projekty financování sportovní infrastruktury
 • Vyhledávat a pomáhat s administrativou dotačních titulů, které mohou obce a sportovní kluby využívat
 • Usnadnit obcím, klubům a sportovcům orientaci v oblasti sportovního marketingu a vytvořit fungující marketingovou strategii
Obce
40%
Sportovní organizace
50%
Sportovci
10%

Rozložení stávajícího portfolia

Naše vize

 • Vybudovat organizaci, která úspěšně a transparentně pomáhá rozvíjet sportovní organizace v oblastech financování (soběstačnost), marketingu (silná značka) a lidském kapitálu (odbornost)
 • Sestavit silnou skupinu odborníků 
 • Vytvořit platformu pro setkávání odborníků z různých oblastí sportovního managementu a marketingu
 • Vytvořit platformu pro setkávání (nejen) partnerských klubů
 • Být dominantní organizací v oblasti poskytovaných služeb na Moravě

Dává vám to smysl? Ozvěte se nám!