Naše služby

Naše nabídka je směřována primárně sportovnímu prostředí, a to na úrovni obcí, klubů, ale také samotných sportovců. Hlavním cílem celého projektu je posouvat sportovní prostředí v České republice správným směrem k dlouhodobé udržitelnosti v rovině sportovní, ekonomické a lidské. 

Obce

 • Financování výstavby nebo rekonstrukce sportovišť
  • Optimalizace provozu sportovišť
  • Dotační poradenství
 • Marketingové strategie sportovních organizací v obci
 • Personální optimalizace sportovních organizací v obci

Kluby a sportovní organizace

 • Financování sportovních klubů
  • Vytvoření sponzorské nabídky
  • Optimalizace rozpočtu
  • Dotační poradenství
 • Marketingové strategie sportovních organizací a sportovních akcí
  • Specifická marketingová nabídka pro partnery
 • Praktické znalosti studentů z oblasti managementu, trenérství, regenerace a výživy ve sportu a fyzioterapie

Sportovci

 • Finanční poradenství
 • Mentální koučink
 • Praxe pro studenty:
  • Fyzioterapie
  • Regenerace a výživa
  • Managementu sportu
  • Trenérství

Zaujalo vás to? Ozvěte se nám