Obce

Obce využívají naše služby v oblastech dotačního poradenství z evropských zdrojů, ministerstev či krajů, ke zpracování studií proveditelnosti projektu, vypracování koncepce rozvoje sportu v obci dle pokynů zákona č.115/2001 Sb., marketingového řízení sportovních organizací v obci aj. Hledáme a dosazujeme také správné lidi do sportovních organizací a orgánů zodpovědných za rozvoj sportu.

S čím vám pomůžeme

 • Financování výstavby nebo rekonstrukce sportovišť
  • Optimalizace provozu sportovišť
  • Poradenství v oblasti evropských, státních a krajských dotací
  • Daňové poradenství
  • Zpracování strategického plánu rozvoje obce či strategického plánu rozvoje sportu
  • Vypracování studie proveditelnosti na váš projekt
 • Marketingové strategie organizací a sportovišť
  • Příprava komunikační strategie
  • Tvorba a správa webových stránek
  • Správa sociálních sítí včetně reklamních kampaní
  • Sjednocení komunikačních kanálů
  • Organizace vzdělávacích a sportovních akcí 
 • Personální zajištění sportovních organizací a akcí v obci
  • Optimalizace kapacit
  • Zajištění dobrovolníků

Cíl

 • Pomáhat obcím s udržitelným financováním výstavby
 • Ukázat obcím možnosti budoucích udržitelných modelů financování sportovišť
 • Nabídnout kvalifikované lidi pro rozvoj sportu v obci

Jak můžeme pomoct vaší obci?