Jak jsme vypracovali koncepci sportu Kloboukám u Brna

S městem Klobouky u Brna spolupracujeme dlouhodobě, především na projektech spojených se získáváním financí z různých dotačních zdrojů. Získávání finančních prostředků z krajských či celorepublikových dotačních titulů pro sportovní či volnočasové účely je ovšem zákonem podmíněno existencí strategického plánu pro rozvoj sportu v obci, která o dotaci žádá. 

Strategický plán rozvoje sportu neboli koncepce sportu v obci navazuje na strategický plán rozvoje obce, který by měla mít každá obec také vypracovaný. A zde se dostáváme k jádru problému, se kterým nás Pavel Volek, starosta města Klobouky u Brna, v polovině prosince 2020 oslovil. Na jedné z pravidelných schůzek přišla řeč na rekonstrukci místní sokolovny, pro kterou se ideálně hodil program Národní sportovní agentury v investicích nad 10 mil. Kč. Bez řádné koncepce sportu, která byla jednou z povinných příloh, ovšem nebylo možné o dotaci vůbec začít žádat

Termín byl poměrně šibeniční, jelikož vypsaná výzva nad 10 mil. Kč začala přijímat žádosti tři dny před Štědrým dnem. Společně jsme si odsouhlasili podobu koncepce, včetně podmínek, které musí obsahovat, jako například její návaznost na aktuální strategii města, vycházet z požadavků místních spolků i samotných občanů. Slíbený termín doručení koncepce? 31. leden 2021.

Práce jsme začali detailní analýzou dostupných informací, dokumentů, podkladů a všech materiálů, které jsme jenom v online prostoru našli. Mezi tyto dokumenty patřily například rozpočtová opatření města, pořádáné sportovní akce pro kluby i veřejnost, počet sportovních klubů a týmů, současná sportoviště, dopravní dostupnost, síť cykloturistických tras, využité dotační tituly za posledních 10 let, anketu mezi místními občany apod. Spolu s analýzou interního prostředí jsme se vrhli také na analýzu prostředí externího.

4. ledna roku 2021 jsme posílali první pracovní verzi koncepce, ve které jsme žádali o schůzku se zástupci klubů, spolků a všech zainteresovaných osob. V rámci definovaných oblastí, na které bude tento strategický dokument zaměřený, jsme připravili sérii jasně definovaných strukturovaných otázek, na které jsme potřebovali znát pro zdárné dokončení. Výstupem ze schůzky byla několikastránkový dokument obsahující všechny potřebné odpovědi a také dodatečné úkoly, které musí nastat – patřila mezi ně například prezentace vývoje členské základny místních klubů, počty trenérů, získání interních dokumentů aj. 

Po schůzce, která mimochodem proběhla 11. ledna, přišel pan Volek s prosbou, jestli bychom vše nemohli urychlit a finální podobu zaslat nejpozději 20. ledna, jelikož při odevzdání dotačního projektu jde také o čas odevzdání. O deset dní zkrácený termín dodání nám poměrně naboural rozfázovaný postup, ovšem vypořádali jsme se s tím z grácií. Vše záleželo na dodaných podkladech, které vyplynuly ze zápisu schůzky a o které jsme ještě tentýž večer požádali. 

S dodanými odpověďmi a dalšími potřebnými informacemi jsme již měli vše nezbytné k dokončení celé koncepce. Co nám chybělo, doladili jsme přes e-mail, telefon nebo videokonferenci. 

A výsledek? 19. ledna 2021 jsme předávali finální podobu koncepce určenou ke schválení panu starostovi i všem, kdo se na na její tvorbě podíleli. V koncepci sportu jsou jasně definované strategické okruhy vycházející z představené vize a směru, kam chtějí Klobouky u Brna směřovat, a to v následujících pěti letech. Každý okruh obsahuje konkrétně popsané taktické kroky, které musí nastat, aby daný cíl byl naplněný a čeho se díky němu dosáhne. 

Samotné plnění tohoto plánu je nyní především na vedení města Klobouky u Brna, ovšem počítáme, že se do realizace některých definovaných kroků zapojíme společně s nimi.

Potřebujete pomoci s koncepcí také ve vaší obci? Dejte nám vědět na adam@fmpsports.cz, rádi vám pomůže.