Naše práce

V této rubrice se budou objevovat články popisující rozvoj naší organizace, vnitřní změny, nebo úspěchy.

Máme v tom prsty – Hockey Cup Brno

Hockey Cup Brno hledal nové cesty, jak posunout organizaci turnaje pro děti a mládež na jinou úroveň. A tak vznikla myšlenka na propojení tohoto turnaje s povinnou praxí studentů FSpS Masarykovy univerzity.